Privacy- en cookieverklaring Lobbes Speelgoed B.V.

8 maart 2019

Jouw privacy is voor Lobbes Speelgoed B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Jouw rechten respecteren , zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw, bij ons verwerkte, persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel Lobbes.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Lobbes Speelgoed B.V..

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet jij je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met jouw gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via jouw account jouw gegevens aanpassen wanneer je dat wilt.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat je bestelling is afgerond. Bepaalde betalingsgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier, Chat en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Via de chat functie kun je ons ook een vraag stellen. Hiervoor maken we gebruik van tawk.to. Met behulp van cookies kunnen wij het gesprek voorzetten als de chat onverwachts onderbroken wordt. De gesprekken bewaren wij gedurende 3 maanden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via jouw account kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken voor de nieuwsbrief met MailCamp samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons ontvangen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel, om zo, bijvoorbeeld, relevantere informatie te kunnen laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Voor het bovenstaande gebruiken wij jouw e-mailadres en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met Retail Rocket samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons ontvangen.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post;

 • per e-mail;

 • via social media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via jouw account kun je dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze webwinkel Lobbes.nl om te achterhalen op welke plek je bent. Wij vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Squeezely
Om onze website zo goed mogelijk op de bezoeker af te stemmen, hebben wij een gebruikersovereenkomst gesloten met Squeezely. De gegevens die we hiervoor verzamelen, gebruiken we o.a. om:

 • product voorkeuren te analyseren;
 • commerciele e-mails op te stellen;
 • op basis van interesse producten tonen.

De gegevens worden nooit doorverkocht aan derden en blijven in eigen beheer.

Achteraf Betalen via Klarna
Deze webwinkel geeft u in samenwerking met Klarna de mogelijkheid om achteraf te betalen. Achteraf Betalen is een veilige en eenvoudige manier van online winkelen. U hoeft nooit bank- of creditcardgegevens op te geven en u betaalt pas nadat de bestelling is bezorgd.

 • U bent als consument woonachtig in Nederland, Belgie of Duitsland en heeft als Klant van Lobbes Speelgoed B.V. producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland, Belgie of Duitsland;

 • U bent 18 jaar of ouder;

 • Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Klarna Bank AB. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Lobbes Speelgoed B.V. uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

 • U betaalt pas als u de bestelling in huis heeft.
 • U heeft altijd 14 dagen de tijd om uw rekening te betalen.
 • De factuur wordt tegelijkertijd met de producten verzonden.
 • U hoeft geen bank- of creditcardgegevens op te geven.
 • U heeft altijd minimaal 14 dagen bedenktijd in overeenstemming met de consumentenwet*.
 • U kunt uw facturen downloaden en betalen met iDEAL op klarna.nl.
 • Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wetgeving verwerkt en niet aan derde partijen verstrekt voor advertentiedoeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt ter identificatie, voor klantanalyse, kredietevaluatie, marketingactiviteiten en verdere productontwikkeling. Bekijk Klarna’s privacystatement voor een nadere uitleg over de manier waarop Klarna persoonsgegevens verwerkt. Door Achteraf Betalen te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Klarna uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacystatement verwerkt, inclusief het overdragen van gegevens aan zorgvuldig uitgekozen partners of aan landen buiten de EU/EER. * Geldt niet voor alle goederen en diensten, bijv. vliegreizen, evenementen en speciaal vervaardigde producten. ** Bij facturen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en blijven alert op risico’s.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Lobbes Speelgoed B.V.
Galvanistraat 8
6716 AE Ede
info@lobbes.nl
+31 (0) 318 43 97 97